Prelegenci

dr hab. Ewa Barbara Hellich, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Kierunki rozwoju rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na kształtowanie polityki rachunkowości na poziomie makro i mikroekonomicznym. Spójność informacyjna w sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. Systematyka kosztów w różnych modelach biznesowych. Determinanty kształtowania zakładowego systemu rachunku kosztów w działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej oraz non profit. Współczesne funkcje rachunkowości – koordynacja w obszarze kontroli i audytu. Rachunkowość w badaniach interdyscyplinarnych – perspektywa: ekonomii, finansów, zarządzania, nowych technologii. Stosunki prawne a treść ekonomiczna zdarzeń gospodarczych.

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Miejsce rachunkowości w naukach ekonomicznych