Prelegenci

dr hab. Joanna Błażyńska, prof. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Szeroko rozumiana sprawozdawczość jednostek gospodarczych, w tym, raportowania zintegrowanego,  ze szczególnym uwzględnienie użyteczności informacji finansowych i informacji niefinansowych.

Udział

Dzień 1Scena 115:30 – 16:30Sesja plenarna: Trendy i wyzwania przed nauką i praktyką rachunkowości
Dzień 2Scena 113:45 – 14:45Sesja plenarna IV: Kierunki zmian regulacji w zakresie rachunkowości
Dzień 3Scena 109:30 – 10:45Informacja sprawozdawcza a oczekiwania interesariuszy, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa