Prelegenci

dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Autorka i współautorka publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przedsiębiorstw. Specjalizuje się w problematyce informacji niefinansowych, raportowania zintegrowanego oraz rachunkowości międzynarodowej. Obecnie prowadzi badania dotyczące roli zaangażowania interesariuszy w niefinansowe praktyki spółek i ujawnianie informacji na ich temat, finansowane przez NCN. Członek SKwP, EAA, IAAER oraz Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W latach 2016-2018 członek Academic Research Support Group powołanej przez International Integrated Reporting Council (IIRC).

Udział

Dzień 2Scena 111:45 – 12:45Sesja plenarna III: Formalno-prawne uregulowania aplikowania o granty oraz publikacje w czasopismach wysokopunktowanych
Dzień 3Scena 109:30 – 10:45Informacja niefinansowa w sprawozdawczości
Dzień 3Scena 111:00 – 12:15Informacja finansowa i niefinansowa w działalności instytucji finansowych