Prelegenci

dr hab. Józef Pfaff, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informacje ogólne

Dr hab. Józef Pfaff, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Finansów, Katedra Rachunkowości. Specjalizuje się w następujących obszarach badawczych: rewizja finansowa, audyt wewnętrzny, międzynarodowe standardy rewizji finansowej, rachunkowość małych średnich przedsiębiorstw, organizacja rachunkowości. Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką gospodarczą – jest biegłym
rewidentem, członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pełniąc w tych organizacjach wiele funkcji, np.: przewodniczącego Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej, członek Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów przy Ministrze Finansów oraz członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.