Prelegenci

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Mariusz Andrzejewski – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej UEK, ukończył trzy fakultety: rachunkowość, informatykę oraz sztuczną inteligencję. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sprawozdawczości i rewizji finansowej. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Jest członkiem European Accounting Association (EAA), a także Rady Naukowej SKwP. Posiada doświadczenie praktyczne z pracy w radach nadzorczych i komitetach audytu.

Udział

Dzień 1Scena 115:00 – 15:30Przywitanie gości przez władze UEK i zaproszonych gości (Jubileusz 95.lecia UEK)
Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Spotkanie kierowników katedr rachunkowości
Dzień 3Scena 115:30 – 16:00Zakończenie i podsumowanie