Prelegenci

dr hab. Mariusz Karwowski, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

W pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się problematyką rachunkowości finansowej i zarządczej oraz podatków w rachunkowości. Aktualnie prowadzone badania dotyczą wykorzystania modelu biznesu w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej oraz rewizji finansowej. Ponadto uczestniczy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych”.

Udział

Dzień 1Scena 115:30 – 16:30Sesja plenarna: Trendy i wyzwania przed nauką i praktyką rachunkowości
Dzień 2Scena 109:00 – 10:30Sesja plenarna: I Dokąd zmierza rachunkowość?