Prelegenci

dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Aktualnie prowadzone badania dotyczą kosztów bezpośrednich i społecznych w ochronie zdrowia, decyzji cenotwórczych w ochronie zdrowia, wpływu narzędzi polityki zdrowotnej na budżet płatnika publicznego, a także aspektów raportowania zewnętrznego, w tym przede wszystkim raportowania zintegrowanego.

Udział

Dzień 1Scena 115:30 – 16:30Sesja plenarna: Trendy i wyzwania przed nauką i praktyką rachunkowości
Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Spotkanie kierowników katedr rachunkowości
Dzień 2Scena 109:00 – 10:30Sesja plenarna: I Dokąd zmierza rachunkowość?
Dzień 2Scena 110:45 – 11:30Sesja plenarna II: Uregulowania w zakresie awansów naukowych w rachunkowości