Prelegenci

dr hab. Paweł Bielawski, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Rachunkowość finansowa. Problematyka wyceny w rachunkowości finansowej. Rachunkowość zarządcza. Ogólna teoria rachunkowości. Metodologia rachunkowości. Rachunkowość instrumentów finansowych. Rachunkowość a efektywność rynku. Rachunkowość giełd i biur maklerskich. Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej