Prelegenci

dr hab. Stanisław Hońko, prof. USz

Uniwersytet Szczeciński

Informacje ogólne

Od 2019 r. przewodniczący Rady Naukowej IEiF. Od 2015 r. prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie, od 2019 r. wiceprezes Zarządu Głównego SKwP. Od 2020 r. przewodniczy Radzie Programowej Czasopisma „Rachunkowość”. Autor ponad trzystu publikacji. Obszary zainteresowań naukowych: wycena w rachunkowości, międzynarodowe regulacje rachunkowości, historia rachunkowości oraz zawód księgowego.

Udział

Dzień 1Scena 117:30 – 18:30Samodzielność naukowa: i co dalej?
Dzień 3Scena 111:00 – 12:15Informacja finansowa i niefinansowa w działalności instytucji finansowych