Prelegenci

dr hab. Wioletta Baran, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

W pracy naukowej prowadzone badania dotyczą m.in. wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej, w tym informacji kosztowej dla potrzeb podejmowania decyzji zarządczych w podmiotach leczniczych. W pracy pt. System informacyjny rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej zaprezentowano warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej, w tym możliwości wykorzystania formalnych uregulowań w zakresie kontroli zarządczej jako podstaw jego działania. Aktualne badania dotyczą poszukiwania mierników efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym także systemu, w którym funkcjonują.

Udział

Dzień 2Scena 109:00 – 10:30Sesja plenarna: I Dokąd zmierza rachunkowość?
Dzień 3Scena 109:30 – 10:45Informacja niefinansowa w sprawozdawczości