Prelegenci

dr Ireneusz Górowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

podatek dochodowy w rachunkowości, zasada kontynuacji działalności w sprawozdaniach finansowych, kapitał ludzki absolwentów studiów wyższych

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Między nami doktorami: porozmawiajmy o wyzwaniach jakie przed nami stoją
Dzień 3Scena 111:00 – 12:15Teoria i etyka w rachunkowości