Prelegenci

dr Katarzyna Kobiela-Pionnier

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko pojętej sprawozdawczości przedsiębiorstw: zarówno na tradycyjnej sprawozdawczości finansowej według przepisów krajowych i międzynarodowych, jak również na stosunkowo nowym nurcie raportowania niefinansowego, w tym szczególnie na sprawozdawczości zintegrowanej. W ostatnim czasie nowym obszarem zainteresowań naukowych jest także elektronizacja sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych zgodnie z MSSF.

Udział

Dzień 2Scena 109:00 – 10:30Sesja plenarna: I Dokąd zmierza rachunkowość?