Prelegenci

dr Kinga Bauer

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ekonomicznych aspektach restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Prowadzi badania związane z możliwościami wykorzystania rachunkowości w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Autorka ponad 60 publikacji naukowych (krajowych i zagranicznych), w tym monografii: „Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo – naprawczym przedsiębiorstw” (2009). Współautorka monografii pt. „Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banków” (2020).

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Między nami doktorami: porozmawiajmy o wyzwaniach jakie przed nami stoją
Dzień 3Scena 111:00 – 12:15Informacja finansowa i niefinansowa w działalności instytucji finansowych
Dzień 3Scena 114:15 – 15:15Informacyjna rola sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie: sesja doktorantów