Prelegenci

dr Krzysztof Jonas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

rachunkowość, podatki, prawo bilansowe a prawo podatkowe, sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, dydaktyka rachunkowości,

Udział

Dzień 3Scena 111:00 – 12:15Informacja finansowa i niefinansowa w działalności instytucji finansowych