Prelegenci

dr Małgorzata Kutera

Uniwersytet Jagielloński

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Główny obszar badawczy dotyczy audytu finansowego oraz nadużyć gospodarczych. W zakresie audytu zajmuję się teoretycznymi i praktycznymi aspektami badania sprawozdań finansowych, działalnością biegłych rewidentów, organizacją rynku usług audytorskich oraz metodologią procesów weryfikacyjnych. W tym kontekście szczególne znaczenie ma fałszowanie sprawozdań finansowych i rola rewizji finansowej w wykrywaniu nadużyć. 

Pozostałe zainteresowania naukowe obejmują system sprawozdawczości finansowej, rachunkowość kreatywną oraz zagadnienia związane z optymalizacją podatkową przedsiębiorstw w perspektywie krajowej i międzynarodowej. 

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Między nami doktorami: porozmawiajmy o wyzwaniach jakie przed nami stoją
Dzień 1Scena 117:30 – 18:30Spotkanie praktyków
Dzień 3Scena 109:30 – 10:45Informacja sprawozdawcza a oczekiwania interesariuszy, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa