Prelegenci

dr Małgorzata Macuda

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Informacje ogólne

Do zainteresowań naukowych dr Małgorzaty Macudy należą: ogólna teoria rachunkowości, rachunkowość podmiotów leczniczych, rachunek kosztów, operacyjna i strategiczna rachunkowość zarządcza, a także społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i rachunkowość odpowiedzialności społecznej.

Udział

Dzień 1Scena 115:30 – 16:30Sesja plenarna: Trendy i wyzwania przed nauką i praktyką rachunkowości
Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Między nami doktorami: porozmawiajmy o wyzwaniach jakie przed nami stoją
Dzień 3Scena 111:00 – 12:15Informacja finansowa i niefinansowa w działalności instytucji finansowych
Dzień 3Scena 114:15 – 15:15Informacyjna rola sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie: sesja doktorantów