Prelegenci

dr Marcin Osikowicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Doktor nauk ekonomicznych, starszy wykładowca w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kulturowych tropów rachunkowości (obok M. Masztalerza jest współautorem monografii „Księgowi w kulturze”, wydanej przy okazji OZKR. W dorobku ma również prace z zakresu rachunkowości finansowej, w tym rozliczania dotacji z funduszy unijnych oraz opodatkowania małych przedsiębiorstw. Ponadto jest autorem między innymi książek o tematyce motocyklowej oraz książki dla dzieci.”

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Między nami doktorami: porozmawiajmy o wyzwaniach jakie przed nami stoją
Dzień 2Scena 115:00 – 16:00Sesja plenarna V: Księgowi w kulturze