Prelegenci

dr Marzena Rydzewska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Informacje ogólne

Moje zainteresowania naukowo-badawcze mieszczą się w dwóch głównych obszarach tematycznych. Pierwszy stanowią aktualne problemy szeroko rozumianej rachunkowości (finansowej i zarządczej) w jednostkach różnych sektorów (biznesowego, publicznego i pozarządowego) i branż. Współpraca z praktyką gospodarczą skierowała moją uwagę na zagadnienia implementacji narzędzi służących pomiarowi efektywności i skuteczności (sprawności) działania podmiotów rachunkowości. Znaczące miejsce w działalności badawczej poświęcam też kwestiom dydaktyki w naukach ekonomicznych oraz warunkom i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Udział

Dzień 3Scena 111:00 – 12:15Teoria i etyka w rachunkowości