Prelegenci

dr Piotr Prewysz-Kwinto

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

koncentrują się wokół problematyki sprawozdawczości finansowej, w tym według standardów międzynarodowych oraz analizy finansowej i wykorzystania informacji finansowych w podejmowaniu decyzji.

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Między nami doktorami: porozmawiajmy o wyzwaniach jakie przed nami stoją
Dzień 2Scena 110:45 – 11:30Sesja plenarna II: Uregulowania w zakresie awansów naukowych w rachunkowości
Dzień 2Scena 113:45 – 14:45Sesja plenarna IV: Kierunki zmian regulacji w zakresie rachunkowości
Dzień 3Scena 114:15 – 15:15Kształtowanie wyniku finansowego