Prelegenci

dr Renata Burchart

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

rachunkowość finansowa, sprawozdawczość
finansowa i niefinansowa, rachunkowość podatkowa (optymalizacja
podatkowa, zarządzanie ryzykiem podatkowym), rachunkowość behawioralna.