Prelegenci

dr Wojciech Kozioł

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki wykorzystania pomiaru kapitału ludzkiego pracowników do rozwiązywania problemów płacowych w gospodarce oraz w organizacjach. W szczególności jest autorem publikacji na temat kształtowania płac zasadniczych, modelowania wynagrodzeń premiowych oraz nierówności dochodowych, a także systemów emerytalnych uwzględniających kategorię kapitału ludzkiego. Zajmuje się także pomiarem efektywności ekonomicznej państw oraz przedsiębiorstw opartym na racjonalności wykorzystania kapitału ludzkiego pracowników.