Prelegenci

dr Wojciech Strzelczyk

Akademia Leona Koźmińskiego

Informacje ogólne

Dr Wojciech Strzelczyk – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; autor i współautor monografii naukowych, oraz krajowych i zagranicznych artykułów naukowych z zakresu: pomiaru efektywności działania w jednostkach sektora finansów publicznych oraz organizacjach non profit; pomiaru kondycji finansowej jednostek sektora finansów publicznych; identyfikacji czynników determinujących wdrożenia systemów informatycznych w jednostkach publicznych.
Wykonawca w wielu projektach badawczych
finansowanych przez NCN oraz członek
stowarzyszenia Association for Information
Systems (AIS).

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Między nami doktorami: porozmawiajmy o wyzwaniach jakie przed nami stoją