Prelegenci

mgr Bogusław Wacławik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

rachunkowość instrumentów finansowych, wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem finansowym, strategie zabezpieczające (z wykorzystaniem instrumentów pochodnych) przed ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, rachunek kosztów, finanse przedsiębiorstw, rynki finansowe i kapitałowe.

Udział

Dzień 1Scena 117:30 – 18:30Problemy na starcie ścieżki naukowej – spotkanie doktorantów
Dzień 3Scena 114:15 – 15:15Informacyjna rola sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie: sesja doktorantów