Prelegenci

mgr Grzegorz Oszczypała

Prezes Regionalnego oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Informacje ogólne

Biegły rewident i ekspert w dziedzinie audytu i doradztwa, wykładowca-praktyk.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie od zawsze związany z audytem finansowym.
Grzegorz Oszczypała sprawuje funkcje Prezesa Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie.
Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Ponadto jest członkiem Komisji ds. szkoleń powołanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Zarządzający własną firmą audytorską. Obok usług atestacyjnych, specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw, obsłudze audytorskiej i doradczej fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń jednostek.

Udział

Dzień 1Scena 117:30 – 18:30Spotkanie praktyków