Prelegenci

mgr Iwona Franczak

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowe znaczenie ma tematyka polityki rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego. Autorka artykułów naukowych na temat polityki rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Ponadto do zainteresowań naukowych zaliczają się również zagadnienia związane z obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa podatkowego.

Udział

Dzień 1Scena 117:30 – 18:30Problemy na starcie ścieżki naukowej – spotkanie doktorantów