Prelegenci

mgr Małgorzata Adamik-Citak

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Małgorzata Adamik-Citak, absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznymi w Karkowe, biegły rewident, autorka wielu artykułów o tematyce międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Szczególny obszar zainteresowań to Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i amerykańskie standardy US GAAP w porównaniu do polskiej Ustawy o rachunkowości. Osoba posiadająca również doświadczenie praktyczne zdobyte na stanowisku głównego księgowego w spółka notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Udział

Dzień 1Scena 117:30 – 18:30Problemy na starcie ścieżki naukowej – spotkanie doktorantów
Dzień 3Scena 114:15 – 15:15Informacyjna rola sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie: sesja doktorantów