Prelegenci

prof. dr hab. Anna Szychta

Uniwersytet Łódzki

Informacje ogólne

Profesor nauk społecznych, kierownik Zakładu Teorii Rachunkowości, redaktor naczelny „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”. Zainteresowania naukowe: rozwój koncepcji i metod rachunkowości zarządczej i ich zastosowanie w podmiotach gospodarczych, historia, teoria i metodologia rachunkowości. Jest autorką i współautorką 190 publikacji. Wyniki badań naukowych przedstawiała m.in. na kilku Kongresach Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości i Światowym Kongresie Historyków Rachunkowości.

Udział

Dzień 1Scena 115:30 – 16:30Sesja plenarna: Trendy i wyzwania przed nauką i praktyką rachunkowości
Dzień 1Scena 117:30 – 18:30Samodzielność naukowa: i co dalej?
Dzień 2Scena 111:45 – 12:45Sesja plenarna III: Formalno-prawne uregulowania aplikowania o granty oraz publikacje w czasopismach wysokopunktowanych