Prelegenci

prof. dr hab. Dariusz Wędzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

analiza finansowa, rachunkowość zarządcza i
controlling, rachunkowość finansowa i sprawozdawczość, finanse
przedsiębiorstw, restrukturyzacja, metody ilościowe w rachunkowości i
finansach

Udział

Dzień 1Scena 115:00 – 15:30Przywitanie gości przez władze UEK i zaproszonych gości (Jubileusz 95.lecia UEK)
Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Spotkanie kierowników katedr rachunkowości
Dzień 2Scena 110:45 – 11:30Sesja plenarna II: Uregulowania w zakresie awansów naukowych w rachunkowości
Dzień 3Scena 115:30 – 16:00Zakończenie i podsumowanie