Prelegenci

prof. dr hab. Dorota Dobija

Akademia Leona Koźmińskiego

Informacje ogólne

Profesor nauk ekonomicznych. Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów. Dyplomowany księgowy. Trener biznesu. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Jest Kierownikiem Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i w Europie. Koordynator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie ładu korporacyjnego oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Jest autorką wielu prac z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania kapitałem intelektualnym i ładu korporacyjnego. Od 2017 pełni funkcję wice-prezydenta European Academy of Management EURAM. Członek rad nadzorczych instytucji z sektora finansowego.

Udział

Dzień 2Scena 111:45 – 12:45Sesja plenarna III: Formalno-prawne uregulowania aplikowania o granty oraz publikacje w czasopismach wysokopunktowanych
Dzień 3Scena 109:30 – 10:45Informacja sprawozdawcza a oczekiwania interesariuszy, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa