Prelegenci

prof. dr hab. Ewa Walińska

Uniwersytet Łódzki

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Głównymi obszarami jej zainteresowań są zagadnienia pomiaru i prezentacji podstawowych kategorii ekonomicznych w sprawozdaniach finansowych, relacje pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz ich konsekwencje dla podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych i finansowych. Dodatkowe obszary badawcze dotyczą m.in.: rachunkowości zarządczej (w tym w szczególności: jej aspektów praktycznych w polskich przedsiębiorstwach, integracji rachunkowości zarządczej i finansowej), sprawozdawczości niefinansowej oraz zarządzania finansami uczelni wyższych.