Prelegenci

prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Uniwersytet Gdański

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Kulturowe uwarunkowania Rachunkowości, Systemy Rachunku Kosztów.

Udział

Dzień 2Scena 110:45 – 11:30Sesja plenarna II: Uregulowania w zakresie awansów naukowych w rachunkowości