Prelegenci

prof. dr hab. Jolanta Chluska

Politechnika Częstochowska

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

1) rachunkowość podmiotów leczniczych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych jednostek, 2) informacyjne aspekty rachunkowości, w tym sprawozdawczości finansowej, różnych podmiotów w zarządzaniu, 3) decyzyjne aspekty informacji płynących ze sprawozdawczości finansowej, 4) historia i rozwój rachunkowości.

Udział

Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Spotkanie kierowników katedr rachunkowości
Dzień 1Scena 117:30 – 18:30Samodzielność naukowa: i co dalej?
Dzień 3Scena 109:30 – 10:45Informacja sprawozdawcza a oczekiwania interesariuszy, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa