Prelegenci

prof. dr hab. Mieczysław Dobija

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Profesor Mieczysław Dobija był zatrudniony w UEK na stanowisku profesora zwyczajnego. Obecnie będąc emerytowany uczestniczy w badaniach prowadzonych w Katedrze Rachunkowości przez zespół prof. UEK, dr hab. Marcina Jędrzejczyka. Jego obecne badania koncentrują się na fizycznych, a zwłaszcza termodynamicznych podstawach ekonomii i rachunkowości. Wyniki badań ukazują głębię zasady dualizmu i jej fizyczne konotacje. W czerwcu 2020 r. uczestniczył w Thermodynamics 2.0 Conference w USA, gdzie przedstawił referat „A Physical Basic of Economics”.

Udział

Dzień 1Scena 115:00 – 15:30Przywitanie gości przez władze UEK i zaproszonych gości (Jubileusz 95.lecia UEK)
Dzień 3Scena 111:00 – 12:15Teoria i etyka w rachunkowości