Prelegenci

prof. dr hab. Waldemar Gos

Uniwersytet Szczeciński

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

rachunkowość jako system informacyjny, sporządzanie i
interpretacja sprawozdań finansowych, rachunek przepływów pieniężnych,
wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, metody doskonalenia rachunku kosztów, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości, organizacja rachunkowości, zasady zarządzania finansami w szkolnictwie wyższym.

Udział

Dzień 1Scena 115:30 – 16:30Sesja plenarna: Trendy i wyzwania przed nauką i praktyką rachunkowości
Dzień 1Scena 116:30 – 17:30Spotkanie kierowników katedr rachunkowości
Dzień 2Scena 109:00 – 10:30Sesja plenarna: I Dokąd zmierza rachunkowość?
Dzień 2Scena 110:45 – 11:30Sesja plenarna II: Uregulowania w zakresie awansów naukowych w rachunkowości
Dzień 3Scena 115:30 – 16:00Zakończenie i podsumowanie