Prelegenci

dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informacje ogólne

Zainteresowania naukowe:

dotyczą rozwiązań teoretycznych oraz praktycznych w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. Ponadto prowadzę badania nad outsourcingiem rachunkowości w gospodarce globalnej oraz skali mikro zarówno w kontekście jej wpływu na strony zawierające kontrakty jak też na ogół gospodarki. Na tym tle analizuję między innymi wpływ nowoczesnych technologii na rozwój outsourcingu jak też jego oddziaływanie na mobilność i kształcenie kadr zaangażowanych w świadczenie specjalistycznych usług.

Udział

Dzień 2Scena 113:45 – 14:45Sesja plenarna IV: Kierunki zmian regulacji w zakresie rachunkowości
Dzień 3Scena 114:15 – 15:15Informacyjna rola sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie: sesja doktorantów