Komitet naukowy

Komitet naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. Dariusz Wędzki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Artur Hołda, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie:

prof. dr hab. Halina Buk – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

prof. dr hab. Jolanta Chluska – Politechnika Częstochowska

dr hab. Monika Łada, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Edward Nowak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Irena Olchowicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Józef Pfaff, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof dr hab. Marzena Remlein – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Anna Szychta – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński