Ludzie nauki i praktyki – OLD

Ludzie nauki i praktyki
W sekcji „Ludzie nauki i praktyki” zostaną przedstawione sylwetki polskich naukowców i praktyków rachunkowości: ich dokonania, pełnione funkcje oraz ważne publikacje.

Celem strony jest popularyzacja osób i ich dokonań z zakresu rachunkowości, jak również zebranie informacji o społeczności rachunkowców w jednym miejscu.

Zachęcamy, do przesyłania informacji o sobie na adres kontakt@ozkr2020.pl zgodnie ze wzorem do pobrania tutaj, informacje te zostaną umieszczone na naszej stronie.