Organizatorzy

Organizatorzy

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości będzie zorganizowany wspólnym wysiłkiem pracowników Katedry Rachunkowości, Katedry Rachunkowości Finansowej oraz Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący OZKR 2020:

dr hab. Artur Hołda, prof. UEK

Sekretarz OZKR 2020:

dr Halina Stańdo-Górowska

Członkowie OZKR:

dr Kinga Bauer

mgr Bartosz Gołębiowski

dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk

dr Barbara Kawa

dr Wojciech Kozioł

dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut

dr Marcin Osikowicz

dr Jurij Renkas

dr Anna Staszel

dr Katarzyna Szymczyk-Madej

dr Joanna Toborek-Mazur

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz