Dzień 1

Relacje

Sesja plenarna I: Trendy i wyzwania przed nauką i praktyką rachunkowości:

Sesja – „Miejsce rachunkowości w naukach ekonomicznych”

Sesja – „Problemy na starcie ścieżki naukowej – spotkanie doktorantów”

Sesja – „Spotkanie praktyków”

Sesja – „Samodzielność naukowa: i co dalej?”