Dzień 2

Relacje

Sesja plenarna I: Dokąd zmierza rachunkowość?

Sesja plenarna II: Uregulowania w zakresie awansów naukowych w rachunkowości

Sesja plenarna III: Formalno-prawne uregulowania aplikowania o granty oraz publikacje w czasopismach wysoko punktowanych

Sesja plenarna IV: Kierunki zmian regulacji w zakresie rachunkowości

Sesja plenarna V: Księgowi w kulturze