Wydarzenia

Wydarzenia

1. Przypominamy uczestnikom OZKR2020, że w ramach pakietu ONLINE PREMIUM lub ONLINE VIP do końca 2020 roku mają czas na wykorzystanie voucherów na jednodniowe szkolenia zgodnie z regulaminami zamieszczonymi poniżej. Również do końca 2020 roku aktywny jest dla Państwa dostęp on-line do czasopisma „Rachunkowość”


2. Podczas OZKR2020 odbyły się sesje posterowe. Planowane jest wydanie w formie książkowej zaprezentowanych podczas Konferencji posterów. Opublikowanie posteru nie wiąże się z kosztami dla autorów a dla wszystkich uczestników publikacja będzie bezpłatna. O szczegółach powiadomimy wkrótce